Logo IEC với văn bản màu trắng
Tìm kiếm

Về chúng tôi

Chúng tôi là ai

IEC (Viện Chăm sóc Đặc biệt) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia hoạt động để làm cho việc chăm sóc sức khỏe tốt hơn và an toàn hơn cho những người khuyết tật về trí tuệ và / hoặc phát triển (IDD). IEC hợp tác với những người có kinh nghiệm sống về IDD, các thành viên gia đình và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để thay đổi cách dạy, cung cấp và thanh toán dịch vụ chăm sóc bằng cách tạo ra các công cụ, chương trình và chiến dịch.

Câu chuyện của chúng tôi

IEC được sinh ra từ những thất vọng và lo lắng mà quá nhiều gia đình phải đối mặt trong việc chăm sóc y tế thích hợp cho những người thân yêu của họ bị IDD. Được thành lập bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe với kinh nghiệm sống trong việc hỗ trợ những người thân yêu bị IDD, IEC được tạo ra để thúc đẩy sự thay đổi quy mô lớn, bền vững trong chăm sóc sức khỏe nhằm cải thiện phúc lợi cho những người bị IDD.

Tác động của chúng tôi

Mỗi ngày, IEC đang thực hiện sứ mệnh xây dựng một phong trào mang đến cho những người bị IDD sự chăm sóc an toàn, đầy đủ thông tin và chất lượng cao mà họ xứng đáng nhận được trên mọi dịch vụ và thiết lập và tập trung quan điểm của họ vào việc đồng sáng tạo các giải pháp.

Đội ngũ của chúng tôi

IEC có uy tín, kết nối và cam kết tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa cho cộng đồng IDD trong chăm sóc sức khỏe. Chuyên môn chuyển đổi chăm sóc sức khỏe của nhân viên của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi nắm bắt được hoạt động bên trong của hệ thống. Kinh nghiệm sống của chúng tôi về việc có và / hoặc hỗ trợ những người thân yêu bị IDD giúp chúng tôi kiếm được và duy trì sự tin tưởng của cộng đồng người khuyết tật.

Đối tác của chúng tôi

Công việc của IEC được thực hiện thông qua sự hỗ trợ hào phóng của các đối tác có tư duy tiến bộ. Chúng tôi rất biết ơn các tổ chức và nhà tài trợ đã chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi về một hệ thống chăm sóc sức khỏe công bằng và chất lượng cao.

Tham gia sứ mệnh của chúng tôi

Trở thành một phần của IEC

Chúng tôi đang thuê một Giám đốc Truyền thông! Tìm hiểu thêm và đăng ký trước ngày 24/7.