Logo IEC với văn bản màu trắng
Tìm kiếm

Tham gia với chúng tôi

Tham gia

Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong chăm sóc sức khỏe. Kiểm tra một số cách để tham gia nhiều hơn với IEC.

Danh sách email

Luôn cập nhật tất cả các tin tức, sự kiện và khởi chạy mới nhất từ IEC. Đăng ký danh sách email của chúng tôi.

Cung cấp cho IEC

Tham gia với chúng tôi với tư cách là đối tác tài trợ

Chúng tôi đang thuê một Giám đốc Truyền thông! Tìm hiểu thêm và đăng ký trước ngày 24/7.