Logo IEC với văn bản màu trắng
Tìm kiếm

Đến đây

Liên hệ với chúng tôi

Với bạn, chúng tôi sẽ cách mạng hóa việc chăm sóc cho những người khuyết tật về trí tuệ và / hoặc chậm phát triển.

Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện, vui lòng gửi email cho info@ie-care.org hoặc gọi 202-843-9260.

Xin lưu ý rằng IEC không phải là nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp; Chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ lời khuyên nào về các vấn đề lâm sàng.

Tìm chúng tôi trên mạng xã hội

Giữ kết nối

Nhận tin tức mới nhất

Chúng tôi đang thuê một Giám đốc Truyền thông! Tìm hiểu thêm và đăng ký trước ngày 24/7.